Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Kontakt

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

KRS: 0000450920, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 21 986 500 zł (w całości opłacony)

Rejestracja: +48 14 631 02 40, +48 14 631 02 84
Informacja: +48 14 631 02 90
Sekretariat: +48 14 631 02 10, Fax.: +48 14 627 44 43

e-mail: sekretariat@zps.tarnow.pl

 

Pozostałe Poradnie i Przychodnie:

Przychodnia p/Gruźlicza i Chorób Płuc

Tarnów ul. Mostowa 6
tel. +48 14 632 42 41, +48 14 632 42 42

Przychodnia Zdrowia Psychicznego

Tarnów ul. Mostowa 6
tel. +48 14 632 42 81

Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych

Tarnów ul. Mostowa 6
tel. +48 14 632 42 21

Przychodnia Rehabilitacyjna z Kriokomorą Ogólnoustrojową

Tarnów ul. Mostowa 6
tel. +48 14 632 42 61