Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Poradnia Logopedyczna

Zespół Poradni Specjalistycznych
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 63 10 235

Kierownik – lek. med. Irena Rajtar

 

Osoby pracujące w poradni:

mgr Marzanna Rocławska
Poniedziałek: 07.00 – 14.20
Wtorek: 12.20 – 19.55
Środa: 07.00 – 14.20
Czwartek: 12.20 – 19.55
Piątek: 07.00 – 14.20

 

Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów
tel. (14) 63 24 221

Kierownik – lek. med. Irena Rajtar

 

Osoby pracujące w poradni:

mgr Elżbieta Worek
Poniedziałek: 11.30 – 19.00
Wtorek: 07.00 – 14.30
Środa: 12.30 – 17.30

mgr Anna Kieć
Poniedziałek: 07.00 – 10.30
Wtorek: 15.30 – 20.00
Środa: 07.00 – 11.30
Czwartek: 13.00 – 19.00
Piątek: 07.00 – 12.00