Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Lek. Agnieszka Wojtarowicz z tytułem specjalisty

Kolejny lekarz Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie legitymuje się wyższymi kwalifikacjami. Tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii uzyskała lek. Agnieszka Wojtarowicz, która w marcu złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Szkolenie specjalizacyjne odbyło się pod kierunkiem dr hab. n. med. Wiesława Dobrosia, kierownika oddziału otolaryngologii w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie. Lek. Agnieszka Wojtarowicz pracuje w Poradni Otorynolaryngologicznej w ZPS.