Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Helicobacter pylori – przeciwciała IgG

 

Cel badania: badanie jest wykonywane w celu zdiagnozowania lub monitorowania infekcji bakterią Helicobacter Pylori, która kolonizuje błonę komórkową żołądka w kwaśnym środowisku soku żołądkowego. Infekcja powoduje dolegliwości żołądkowe i stanowi sprzyjające warunki do rozwinięcia się choroby wrzodowej żołądka.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe