Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Cholesterol całkowity

Tłuszcz syntetyzowany w wątrobie jest ważnym składnikiem błony komórkowej, bierze udział w syntezie hormonów i kwasów żółciowych.

Cel badania: ocena gospodarki tłuszczowej oraz ryzyka miażdżycy,

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe