Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

HbA1c- hemoglobina glikowana

Powstaje w procesie przyłączenia glukozy do hemoglobiny. Stężenie HbA1c odzwierciedla średnią glikemię w okresie około trzech miesięcy. poprzedzających badanie.

Cel badania: ocena stopnia wyrównania cukrzycy.

Materiał: krew żylna pełna EDTA

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standard