Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

IgM – immunoglobulina

Jako pierwsza z immunoglobulin odpowiada na wniknięcie drobnoustroju do organizmu. Podwyższone IgM świadczy o świeżej infekcji.

Cel badania: diagnostyka infekcji .

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe