Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – fosforan DZM

Wydalanie fosforu z moczem wzmagają: parathormon, kalcytonina, przedawkowanie witaminy D3, oraz kwasica a zmniejszają: somatotropina i fizjologiczne dawki witaminy D3.

Cel badania: nerkowa utrata fosforanów spowodowana poprzez: wrodzone lub nabyte wady cewkowe, pierwotna nadczynność przytarczyc, kwasica metaboliczna.

Materiał: Mocz  Dobowa Zbiórka

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe