Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – sód DZM

 

Cel badania: oznaczanie ma znaczenie u chorych z hiponatremią. Zmniejszone wydalanie sodu u osób z hiponatremią może być spowodowane przewodnieniem hipotonicznym( np. u osób z obrzękami nerkowo- wątrobowo lub sercowopochodnymi) lub odwonieniem hipotonicznym (biegunki i wymioty) Zwiększone wadalanie sodu z moczem u osób z hiponatremią spowodowane może być utratą sodu przez nerki lub zespołem nieadekwatnego wydalania wazopresyny.

Materiał: Mocz dzienna zbiórka

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe