Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

TG – triglicerydy

Triglicerydy– tłuszcze wytwarzane w wątrobie.

Cel badania: diagnostyka i leczenie pacjentów z ostrym i przewlekłym zapaleniem trzustki, cukrzycą, nerczycą oraz innych chorobach związanych z metabolizmem lipidów, ocena ryzyka miażdżycy tętnic i choroby wieńcowej.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe