Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Oporność osmotyczna erytrocytów

 

Cel badania: Badanie to jest najlepszym ilościowym pomiarem stopnia sferocytozy.Do przyczyn zmniejszonej oporności należy: wrodzona sferocytoza,niektóre nabyte niedokrwistości hemolityczne z towarzyszącą sferocytozą.Wśród przyczyn zwiększonej oporności należy:talasemia,niedokrwistość sierpowatokrwinkowa,stan po usunięciu śledziony.

Materiał: Krew żylna pełna EDTA

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe