Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Estradiol, estrogen, 17-B edtradiol

 

Cel badania: hormon produkowany w jajnikach, w czasie ciąży w łożysku. Oznaczany w zaburzeniach cyklu miesiączkowego, zaburzeniach okresu pokwitania, diagnostyce guzów. Wartości obniżone: hipogonadyzm pierwotny (pierwotne uszkodzenie jajnika) jak i wtórny (zaburzenie czynności endokrynnej jajnika jako następstwo nieprawidłowego funkcjonowania przysadki). Wartości podwyższone mogą być spowodowane obecnością ziarniszczaka (folliculoma), otoczniaka (thecoma) lub luteoma, też wywołane lekami.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe