Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Karbamazepina

Inne nazwy leku: Amizepin, Tegretol, Neurotop, Finlepsin

Cel badania: lek stosowany w leczeniu padaczki mieszanej i psychomotorycznej.

Materiał:
surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe