Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

CEA

Marker nowotworowy jelita grubego i odbytnicy, karcinoembrionalny

Cel badania: wytwarzany w tkankach płodu, przede wszystkim w jelitach, wątrobie i trzustce, służy do diagnostyki, prognozowania i monitorowania leczenia raka jelita grubego i odbytnicy, różnicowania guzów wątroby: guz pierwotny/przerzuty.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe