Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Prywatna Opieka w zakresie zdrowia psychicznego

WHO opisuje zdrowie psychiczne jako stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty.

Ma ono ogromne znaczenie z punktu widzenia jednostki, jak i całych społeczeństw. Jest kapitałem pozwalającym na realizowanie intelektualnego i emocjonalnego potencjału człowieka oraz odnalezienie swojej roli w życiu społecznym, rodzinie, pracy.

Zły stan  zdrowia psychicznego może przyczynić się do gwałtownego obniżenia jakości życia dotkniętych nim osób i ich rodzin. Jest jedną z najczęściej występujących przyczyn nieobecności w pracy oraz jednym z głównych  powodów przechodzenia na wcześniejszą emeryturę czy rentą inwalidzką.

 

 

PSYCHOLOGIA DZIECI

Lekarz udzielający świadczeń Dzień udzielania świadczeń Godziny udzielania świadczeń
Gliksman Karolina środa 14.35 – 15.35
Świadczenia udzielane są w budynku przy ul. Mostowej 6 – Zespół Specjalistycznych Poradni Dziecięcych (I piętro)

Rejestracji dokonać można telefonicznie pod nr 14 63 10 274 oraz osobiście w Rejestracji Ogólnej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 (parter, Okienko nr 1) w godz. 06.30 – 20.30 lub Rejestracji Zespołu Specjalistycznych Poradni Dziecięcych przy ul. Mostowej 6 (Budynek D, parter).

PSYCHIATRIA DOROŚLI

Lekarz udzielający świadczeń Dzień udzielania świadczeń Godziny udzielania świadczeń
Dec Krzysztof wtorek 17.00 – 19.00
środa 17.00 – 19.00
Świadczenia udzielane są w budynku przy ul. Mostowej 6 – Przychodnia Zdrowia Psychicznego (I piętro)

Rejestracji dokonać można telefonicznie pod nr 14 63 10 274 oraz osobiście w Rejestracji Ogólnej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 (parter, Okienko nr 1) w godz. 06.30 – 20.30 lub Rejestracji Przychodni Zdrowia Psychicznego przy ul. Mostowej 6 (Budynek B, I piętro).