TRANSPORT SANITARNY

Decyzję o konieczności zapewnienia pacjentowi transportu sanitarnego podejmuje lekarz. On też decyduje, czy transport będzie bezpłatny, częściowo lub całkowicie odpłatny. Jeżeli transport ma być częściowo lub całkowicie odpłatny, lekarz umieszcza stosowną informację na zleceniu.

na czym polega transport

Świadczenia z zakresu transportu sanitarnego polegają na zapewnieniu pacjentom przejazdu środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

komu przysługuje

Pacjentowi przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, gdy:

  • zachodzi konieczność podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej leczącym określone schorzenie,
  • wynikająca z potrzeby zachowania ciągłości leczenia,
  • u pacjenta występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego.

W przypadkach niewymienionych powyżej na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością (60%) w zależności od stopnia niepełnosprawności ustalonego przez lekarza prowadzącego.

kto decyduje o transporcie

Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz w związku z prowadzonym przez siebie leczeniem. W przypadku konieczności zapewnienia transportu do poradni specjalistycznej obowiązek wypisania zlecenia spoczywa na lekarzu kierującym. Zlecenie na transport do poradni, do której nie jest wymagane skierowanie, wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz ten zapewnia transport tylko na pierwszą wizytę, na każdą następną zlecenie na transport wystawia lekarz specjalista, który przejął opiekę nad pacjentem.

Czasami miejsce udzielenia świadczenia wskazane w skierowaniu na transport sanitarny nie jest tym najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi zakresie. Wówczas chory pokrywa koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym, a docelowym.

realizacja zleceń na tranzport w zps

W celu realizacji zlecenia na transport sanitarny wystawionego przez lekarza  w Zespole Przychodni Specjalistycznych należy zgłosić się z nim do pok. 424 (IV piętro – ADMINISTRACJA).

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010
DBO 000034332

2017 © - Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. - Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: Satis.net.pl

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. W zakładce RODO znajdziesz pełną informacje na ten temat.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support