Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa aparatu USG – 2013-11-26

Dostawa aparatu USG

Data ogłoszenia:

2013-11-26

 

Data ostatniej modyfikacji:

2014-01-09

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji Format HTML Format „Office” Format PDF
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2013-11-26 Pobierz PDF
2. SIWZ 2013-11-26 Pobierz PDF
3. Załączniki: nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 2013-11-26 Pobierz PDF
4. Załącznik nr 1: Parametry techniczne 2013-11-26 Pobierz PDF
5. Załącznik nr 1a: Parametry oceniane 2013-11-26 Pobierz PDF
6. Projekt umowy dostawy 2013-11-26 Pobierz PDF
7. Formularz ofertowy 2013-11-26 Pobierz PDF
8. Wyjaśnienia do SIWZ 2013-11-29 Pobierz PDF
9. Wyjaśnienia do SIWZ 2 i informacja o przesunięciu terminu składania ofert 2013-12-02 Pobierz PDF
10. Ogłoszenie o zmianie zamówienia 2013-12-03 Pobierz PDF
11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-12-12 Pobierz PDF
12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2014-01-09 Pobierz PDF

 

Wszystkie dokumenty dostępne są tutaj

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 485518 – 2013 z dnia 2013-11-26 r.