Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Dostawa narzędzi i materiałów stomatologicznych – 2013-05-13

Dostawa narzędzi i materiałów stomatologicznych

Data ogłoszenia:

2013-05-13

 

Data ostatniej modyfikacji:

2013-06-17

 

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji Format HTML Format „Office” Format PDF
1. Ogłoszenie o zamówieniu 2013-05-13 Pobierz HTML
2. SIWZ 2013-05-13 Pobierz PDF
3. Formularz ofertowy 2013-05-13 Pobierz PDF
4. Załączniki: nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 2013-05-13 Pobierz PDF
5. Załączniki: nr I, nr II, nr III, nr IV, nr V 2013-05-13 Pobierz PDF
6. Projekt umowy 2013-05-13 Pobierz PDF
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-05-27 Pobierz PDF
8. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 2013-06-17 Pobierz PDF

 

Odnośnik do ogłoszenia na portalu Urzędu Zamówień Publicznych:

Ogłoszenie nr 186998-2013 z dnia 2013-05-13 r.