Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 2013-04-09

Strona internetowa / tablica ogłoszeń

Tarnów, dn. 8 kwietnia 2013 r.

ZPS-AG-333/2/7/2013

 

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na zadanie „dostawa artykułów biurowych”

 

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Zamawiający przekazuje następujące informacje:

a)             w przedmiotowym postępowaniu , w oparciu o kryterium określone w SIWZ, w ramach poszczególnych zadań, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

 • Zadanie 1 – Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto – 36 595,82 zł,
 • Zadanie 2 – Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto –  39 445,23 zł.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie zapytania o cenę jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Wykonawcę Copytec Marcin Ramian zawiera w ramach każdego z zadań najniższą cenę za dostawę przedmiotu zamówienia i spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Zamawiającego.

b)        Zestawienie złożonych ofert:

Zadanie 1: Tonery, tusze zastępcze

 • Gigabajt Przemysław Niemiec, ul. Kasztanowa 14/17, 33-101 Tarnów – cena zadania brutto – 37 525,70 zł;  – 97,52 pkt
 • Druk Tech Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów – cena zadania brutto – 37 175,52 zł; – 98,44 pkt
 • MBM Electronics Spółka Jawna Maria Francuz Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2, cena zadania brutto – 40 733,42 zł; – 89,84 pkt
 • Marcom Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zgoda 15, 60-128 Poznań, cena zadania brutto – 37 413,45 zł;  – 97,81 pkt
 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto – 36 595,82 zł.  – 100 pkt

 

Zadanie 2: Tonery oryginalne

 • Gigabajt Przemysław Niemiec, ul. Kasztanowa 14/17, 33-101 Tarnów – cena zadania brutto – 39 522,36 zł; – 99,8 pkt
 • Druk Tech Waldemar Kawalec, ul. Orzeszkowej 13, 35-006 Rzeszów – cena zadania brutto –  40 663,80 zł; – 97,00 pkt
 • MBM Electronics Spółka Jawna Maria Francuz Bogusław Śliwa, 31-431 Kraków, ul. Czerwonego Prądnika 2, cena zadania brutto – 41 955,42 zł; – 94,02 pkt
 • Marcom Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zgoda 15, 60-128 Poznań, cena zadania brutto – 41 323,77 zł; – 95,45 pkt.
 • Copytec Marcin Ramian, ul. Tuchowska 8, 33-100 Tarnów, cena zadania brutto –  39 445,23 zł. – 100 pkt

 

Otrzymują:

1 x tablica ogłoszeń / strona internetowa

1 x a/a