Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjentów ZPS SP ZOZ w Tarnowie ul. MSC 1

Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie zrealizował projekt pn.„Informatyzacja w zakresie kompleksowej obsługi pacjentów ZPS SP ZOZ w Tarnowie ul. MSC 1″

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 751.396,65 zł w ramach priorytetu 1 /Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów/ poddziałanie 1.3.2 /Regionalna infrastruktury ochrony zdrowia/.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską