Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Lekarze z tytułami specjalistów

Kolejni lekarze zatrudnieni w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie uzyskali tytuły specjalistów. Egzaminy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną złożyli w kwietniu lek. Anna Wojtas oraz lek. Radosław Wojtas.

Lekarz Anna Wojtas pracuje w poradni dermatologicznej Zespołu Przychodni Specjalistycznych. Egzamin złożyła 18 kwietnia, a szkolenie specjalizacyjne odbyła pod kierunkiem lek. Joanny Piotrowicz, która jest ordynatorem oddziału dermatologii w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Lekarz Anna Wojtas uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologia i wenerologia.

Tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedia i traumatologia narządu ruchu uzyskał lek. Radosław Wojtas, który na co dzień pomaga pacjentom poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej ZPS. Egzamin złożył 11 kwietnia, natomiast szkolenie specjalizacyjne odbył pod kierunkiem lek. Sławomira Zwolennika.