Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

HBe antygen

 

Cel badania: badanie wykrywa obecność we krwi antygenu Hbe, który jest jednym z antygenów wirusa HBV, czyli wirusa powodującego WZW typu B. Jego obecność wskazuje na fazę aktywnej replikacji wirusa w organiźmie chorego i na większą zakaźność. Badanie wykonuje się w celu diagnostyki i monitorowania procesu chorobowego WZW typuB.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe