Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Bilirubina całkowita

Produkt rozpadu hemu, głównie z hemoglobiny, powstaje w wątrobie, śledzionie i szpiku kostnym. Wzrost bilirubiny może być spowodowany uszkodzeniem komórek wątroby, kamicą, nowotworami, wzmożonym rozpadem erytrocytów.

Cel badania: potwierdzenie rozpoznania żółtaczki oraz stopnia jej nasilenia

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe