Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Mocz – białko DZM

Łagodny białkomocz może występować na skutek wysiłku fizycznego, gorączki lub przebywaniu przez dłuższy czas w pozycji stojącej i nie ma istotnego znaczenia chorobowego. Często określenie przyczyny białkomoczu wymaga przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki nefrologicznej. Istotne znaczenie dla diagnostyki różnicowej białkomoczu ma badanie elektroforetyczne białek moczu.

Cel badania: Badanie istotne w diagnozowaniu i leczeniu choroby nerek.
Materiał: Mocz Dzienna Zbiórka

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe