Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza

 

Cel badania: badanie określa całkowitą ,dostępną ilość miejsc wiążących żelazo w transferynie – białku transportującym żelazo. TIBC odzwierciedla ilość transferyny w surowicy.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe