Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Wskaźnik wapnia / kreatyniny

 

Cel badania: ocena hemostazy wapnia w organizmie.

Materiał: mocz – dwugodzinna zbiórka

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe