Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Płytki krwi

 

Cel badania: Badanie ma na celu określenie ilości płytek krwi.Zmniejszona ich liczba lub upośledzenie ich funkcji prowadzi do skazy krwotocznej.Wzrost liczby trombocytów prowadzi do nawrotowych zakrzepów.Trombocytopenia jest spowodowana upośledzeniem produkcji płytek w uszkodzeniach szpiku o różnej etiologii,nasilonym ich zużyciem,niszczeniem płytek(np.w infekcjach), ich utratą (np.w krwawieniach). Nadpłytkowość jest najczęściej wynikiem zespołów mieloproliferacyjnych, przewlekłych zapaleń,chorób nowotworowych, kortykoterapii.

Materiał: Krew żylna pełna EDTA

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe