Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

PTH – parathormon

Cel badania: produkowany przez gruczoły przytarczyczne, wydzielanie PTH zależy od stężenia wapnia zjonizowanego we krwi przepływającej przez przytarczyce. Oznaczany w zaburzeniach przemiany wapnia i fosforanów, w diagnostyce różnicowej hiperkalcemii i hipokalcemii, niewydolności nerek, kamicy moczowej. Wartości podwyższone występują w nadczynności przytarczyc, niedoborze witaminy D, krzywicy. Wartości obniżone występują w niedoczynności przytarczyc.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe