Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Testosteron

Cel badania: hormon w 95 % produkowany u mężczyzn w jadrach, oznaczany przy zaburzeniach okresu pokwitania, nowotworach kory nadnerczy, u kobiet najlepiej oznaczać między 3-7 dniem cyklu, w II fazie cyklu wartości są wyższe, wydzielany w rytmie dobowym, najlepiej krew do badania pobrać rano między godziną 8-10.

Materiał: surowica

Sposób przygotowania pacjenta: Warunki standardowe