Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Pracownia Badań Czynnościowych Narządu Oddechowego


Zespół Poradni Specjalistycznych
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 (IV piętro)
33-100 Tarnów

Kierownik – lek. med.  Irena Rajtar

Godziny pracy:

Poniedziałek 07.00 – 20.00
Wtorek 07.00 – 20.00
Środa 07.00 – 20.00
Czwartek 07.00 – 20.00
Piątek 07.00 – 17.35

Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób Płuc
ul. Mostowa 6 (I piętro)
33-100 Tarnów

Kierownik – lek. med. Joanna Siudzińska

Godziny pracy:

Poniedziałek 07.00 – 14.00
Wtorek 07.00 – 14.00
Środa 07.00 – 14.00
Czwartek 10.00 – 17.00
Piątek 07.30 – 14.30

   Spirometria jest rodzajem badania medycznego, podczas którego mierzy się objętość i pojemność płuc oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach. Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Podczas badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka wdechów do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym, zgodnie z zaleceniami osoby wykonującej badanie.