Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Specjalizacja z psychiatrii lek. Ines Szczepańskiej

Zespół Przychodni Specjalistycznych informuje, że lek. Ines Szczepańska w ostatnim czasie uzyskała specjalizację z psychiatrii na Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor Szczepańska pracuje zarówno w Przychodni Zdrowia Psychicznego, jak i na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym przy ul. Mostowej 6 w Tarnowie.

– Warto podkreślić, że moja kariera zawodowa połączyła się z ZPS-em już wtedy, gdy rozpoczęłam studia z psychoterapii. Z oddziałem dziennym współpracuję od 2007 roku. Wówczas pracowałam w placówce jako lekarz na wolontariacie. Cenna jest dla mnie wieloletnia współpraca z ZPS gdyż pozwoliła mi zdobyć doświadczenie zarówno w zawodzie psychiatry jak i psychoterapeuty. Cieszę się, iż obecnie znalazłam się w strukturach oddziału i przychodni mogąc kontynuować współpracę – podkreśla lek. Ines Szczepańska.

Ines Szczepańska

Ines Szczepańska

Podczas żmudnego procesu specjalizacji, lek. Ines Szczepańska ukończyła różnorodne staże, wszechstronnie przygotowujące do pomocy chorym, a także szereg technik pracy z pacjentami. Warto przytoczyć dość niezwykły przebieg ścieżki zawodowej doktor Szczepańskiej, którą cechuje interdyscyplinarne wykształcenie.

– Po ukończeniu studiów medycznych, pracowałam w firmie farmaceutycznej, ukończyłam studium marketingu i zarządzania i początkowo z tą dziedziną wiązałam swoją przyszłość. Po jakimś czasie pochłonęło mnie poszerzanie wiedzy psychiatrycznej . Uczestniczyłam we wszelakich konferencjach, przygotowywałam szkolenia. Moja praca i poszerzanie wiedzy psychiatrycznej zaowocowały w 2006 r. decyzją, że chcę zostać psychoterapeutą. W 2009 roku ukończyłam studia w tym kierunku – mówi lek. Ines Szczepańska. Specjalistyczne kompleksowe szkolenie w dziedzinie psychoterapii i praca z pacjentami uzmysłowiły mi, iż dalszy mój rozwój zawodowy chcę wiązać z tą dziedziną wróciłam więc do zawodu lekarza i w 2009 r. rozpoczęłam specjalizację z psychiatrii.

– Uwielbiam kontakt z drugim człowiekiem, budowanie relacji z innymi ludźmi. Jestem niesamowicie wdzięczna wszystkim osobom, dzięki którym jestem dziś w tym miejscu. Przekonałam się, że połączenie pracy psychoterapeuty i lekarza psychiatry przekłada się na lepszą i szybszą pomoc pacjentom z wieloma zaburzeniami psychicznymi – dodaje lek. Ines Szczepańska. I przy okazji tłumaczy różnice pomiędzy często mylonymi zawodami.

„Psycholog to absolwent pięcioletnich studiów magisterskich, zaczynających się po maturze, przygotowany do prowadzenia diagnostyki, badań naukowych, doradztwa i prostych form pomocy ludziom zwanych pomocą psychologiczną. Psychiatra to lekarz, który przeszedł pięcioletnie specjalistyczne szkolenie po ukończeniu studiów i stażu lekarskiego. Psychiatrzy czuwają nad całym procesem – od diagnozy, po leczenie głównie farmakologiczne i dalszą profilaktykę pacjentów z zaburzeniami psychicznymi . Psychoterapeuta to odrębny zawód, polegający na szeroko pojętym leczeniu zaburzeń i problemów psychicznych metodami psychoterapeutycznymi (pozalekowymi) wymagający około 7 letniego specjalistycznego szkolenia, w tym czterech lat studiów, które zaczyna się po uzyskaniu wykształcenia wyższego (magisterskiego, lekarskiego)” – kończy lek. Ines Szczepańska.