Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Szczepienia przeciw pneumokokom

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie jest z placówek, która realizuje „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce”. Z darmowych szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2013-2016 i zameldowane w Tarnowie. Z wyjątkiem:

  • dzieci z placówek sprawujących opiekę całodobową nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz uczęszczających do żłobków.
  • Dzieci wcześniej zaszczepionych przeciwko pneumokokom.