Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Współpraca z MEDICOVER

medicoverZespół Przychodni Specjalistycznych sp.  z o.o.  rozpoczął współpracę z MEDICOVER Sp.  z o.o.

W jej ramach klienci MEDICOVER mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Zespół Przychodni Specjalistycznych w budynkach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 1 oraz Mostowej 6.

Podopieczni MEDICOVER mogą wykonać:
– badania laboratoryjne
– zdjęcia RTG
– badania USG
– badania densytometryczne
– badania elektrofizjologiczne EEG i EMG
– badania audiometryczne
– diagnostykę kardiologiczną
oraz skorzystać z konsultacji specjalistycznych i krioterapii ogólnoustrojowej w komorze kriogenicznej.

Termin konsultacji lub badania diagnostycznego ustalić można telefonicznie pod nr 14 63 10 285 lub bezpośrednio w naszej placówce przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 (pok. 22, parter) w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30.