Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Zmiany w Poradni Endokrynologicznej Dzieci

Od stycznia w Poradni Endokrynologicznej Dzieci nastąpią pewne zmiany. Mianowicie pacjentów nie będzie już przyjmowała lek. Józefa Panek. Wspomnianą poradnię przejmie natomiast lek. Elżbieta Rucka, która dodatkowo będzie też realizowała świadczenia na rzecz dorosłych.