Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Zniszczenie dokumentacji medycznej z roku 1992

Informuje iż zgodnie z § 50 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 roku, w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania w najbliższym czasie zostanie zniszczona dokumentacja medyczna pacjentów leczonych w poradniach Zespołu Przychodni Specjalistycznych z roku 1992.

Dokumentacja ta może zostać wydana pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej na wniosek złożony do dnia 23.09.2013 roku w punkcie KSERO.

Punkt KSERO czynny:

 Dzień tygodnia    Godziny pracy  
Poniedziałek    9.30 – 16.00
Wtorek    8.00 – 14.00
Środa    8.00 – 14.00
Czwartek    9.30 – 16.00
Piątek    8.00 – 14.00
Sobota – Niedziela    NIECZYNNE

Archiwista Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o.

Małgorzata Gielczowska