Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Zniszczenie dokumentacji medycznej z roku 1995

Działając na podstawie:
– art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 417 z późniejszymi zmianami)

informujemy, że z uwagi na upływający okres przechowywania indywidualnej dokumentacji medycznej (historii chorób) pacjentów leczonych w poradniach Zespołu Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. w 1995 roku może ona zostać odebrana przed zniszczeniem na wniosek pacjenta lub przedstawiciela ustawowego za pokwitowaniem.

Wniosek proszę złożyć w punkcie KSERO do 25 października 2016 r. w godzinach:
– poniedziałek, czwartek 09.30 – 16.00
– wtorek, środa, piątek 08.00 – 14.00