Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Lek. Jakub Kwieciński z tytułem specjalisty

Lekarz Jakub Kwieciński, pracujący w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa. Egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną złożył pod koniec kwietnia, a szkolenie specjalizacyjne odbył pod kierunkiem lek. Pawła Blicharza, który jest kierownikiem pracowni radiologicznej w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie.