Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Podziękowania dla Zofii Bednarz

Zofia Bednarz, pielęgniarka koordynująca z Zespołu Przechodni Specjalistycznych, po 39 latach pracy przeszła na emeryturę. – Całe życie robiłam, to co kocham – podsumowuje.

Podziękowania za wieloletnią pracę złożył Zofii Bednarz prezes zarządu ZPS Artur Asztabski. Równocześnie życzył odchodzącej na emeryturę pielęgniarce wytchnienia i spokoju. Sama Zofia Bednarz deklaruje, że teraz chce nadrobić zaległości w życiu rodzinnym i w podróżowaniu. – Dzieci mam za granicą, więc na pewno się do nich wybiorę – informuje. Jednocześnie zapowiada, że z pracą na dobre żegnać się nie zamierza. Chciałaby jeszcze pomagać ludziom np. w hospicjum lub domu pomocy społecznej.

Zawodowo debiutowała w 1975 roku w Mościckim Centrum Medycznym na oddziale wewnętrznym. Potem była praca w pogotowiu zakładowym w Zakładach Azotowych i w przychodni Tarnowskiej Odzieży. W latach 1979 – 1984 wyjechała do Dębicy, gdzie pracowała w przychodni przeciwgruźliczej. W 1984 roku trafiła do poradni pulmonologicznej przy ul. Brodzińskiego, która w 2006 roku została przeniesiona na ul. Mostową.

Swojego zawodowego wyboru nigdy nie żałowała. Nie ma dla niej większej satysfakcji niż pomagać ludziom, a najlepsza zapłata to dobre słowo, jakie się słyszy z ust pacjentów.