Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Rozbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ Tarnów ul. Mostowa 6

Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie zrealizował projekt pn.„Rozbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ Tarnów ul. Mostowa 6”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę 4.298.975,00 zł w ramach priorytetu 1 /Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów/ poddziałanie 1.3.2 /Regionalna infrastruktury ochrony zdrowia/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską