Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Szybka diagnoza dla 15 tys. osób

Ponad 15 tysięcy osób w ubiegłym roku skorzystało z nowych zasad świadczenia usług zdrowotnych i zostało przyjętych w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie jako tzw. pacjenci pierwszorazowi. Dzięki wspomnianemu rozwiązaniu czas diagnozowania pacjenta skrócenia –w ciągu 42 dni lekarz w miarę możliwości powinien w stosunku do takiej osoby podjąć decyzję diagnostyczną i terapeutyczną oraz wykonać niezbędne badania w tym kierunku.

Pacjentem pierwszorazowym jest osoba, która w ciągu 2 lat nie była diagnozowana w danej poradni w ramach NFZ. Pakiet obejmuje poradnie: reumatologiczną, neurologiczną, endokrynologiczną, kardiologiczną, dermatologiczną, pulmonologiczną, gastrologiczną, alergologiczną, nefrologiczną, hematologiczną, diabetologiczną, leczenia bólu i chorób zakaźnych. W większości przypadków dotyczy to również dziecięcych poradni.

– Pacjentem pierwszorazowym nie jest natomiast osoba, która dostaje skierowanie na przykład z oddziału kardiologicznego do poradni kardiologicznej, ponieważ przychodzi do poradni już diagnozowany, w celu kontroli jego stanu zdrowia i reakcji na już wdrożone leczenie – tłumaczą Aldona Tabiś i Lilla Cyprowska, koordynatorki medyczne odpowiedzialne w ZPS za opiekę nad tego typu pacjentami.