Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Wiesława Niemczura łączy pracę z emeryturą

Po przepracowaniu 42 lat w służbie zdrowia, Wiesława Niemczura przeszła na emeryturę. Pielęgniarka nadal jednak będzie służyć pomocą pacjentom, a doświadczeniem swoim współpracownikom. Artur Asztabski, prezes Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie złożył podziękowania za pracę w przychodni od początku jej istnienia oraz złożył propozycję dalszego zatrudnienia, tym razem na umowie cywilnoprawnej, z czego pielęgniarka skorzystała.

Wiesława Niemczura w 1974 roku rozpoczynała pracę w zawodzie od roli salowej w ówczesnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, czyli dzisiejszym Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie. Następnie pracowała na oddziale chirurgii i w przychodni reumatologicznej. Po wyodrębnieniu ze struktur szpitala Zespołu Przychodni Specjalistycznych, pielęgniarka świadczyła pomoc pacjentom gabinetu zabiegowego, obsługującego poradnie: reumatologiczną, leczenia bólu, neurologiczną, rehabilitacyjną i lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Artur Asztabski, Wiesława Niemczura