Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Nieprawidłowości w rozwoju u 80 procent dzieci

Około 200 dzieci zostało przebadanych podczas weekendowej akcji Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Gemini Park Tarnów. O tym, że przeprowadzenie tego typu bezpłatnej profilaktyki było potrzebne w mieście i regionie świadczy nie tylko olbrzymie zainteresowanie. W 80 proc. przypadków stwierdzono bowiem większe bądź mniejsze nieprawidłowości w rozwoju.

Podczas dwudniowego przedsięwzięcia w Gemini Park Tarnów stacjonował siedmioosobowy zespół specjalistów ZPS, składający się z fizjoterapeutów, logopedy i dietetyka.

– Kompleksowe badania dzieci obejmowały ocenę postawy ciała, komputerowe badanie stóp, ocenę rozwoju psychoruchowego niemowląt i małych dzieci. Fizjoterapeuci z ZPS udzielali rodzicom bądź opiekunom porad dotyczących profilaktyki związanej z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała dzieci oraz ewentualne zalecenia terapeutyczne – mówi Dorota Ogarek, kierownik działu fizjoterapii w Przychodni Rehabilitacyjnej z kriokomorą ogólnoustrojową Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie.

Mali pacjenci mogli także skorzystać z badania logopedycznego w zakresie oceny jakości i rozwoju mowy. Nie zabrakło również pytań rodziców skierowanych do dietetyka na temat prawidłowego żywienia.

– Aktywność fizyczna i racjonalne odżywianie zdecydowanie zmniejszają powstawanie wad stóp. Właściwa stabilizacja stopy zapewnia prawidłowy chód, co ma istotny wpływ na stan kręgosłupa oraz stawów kolanowych i biodrowych – wady postawy są często następstwem wad stóp – tłumaczy Katarzyna Gmernicka z ZPS.

Najmłodszy pacjent miał zaledwie 4,5 miesiąca, najstarszy skończył 14 lat.

– Wczesne wykrycie i terapia zaburzeń rozwoju psychoruchowego u niemowlaków zapobiega późniejszemu opóźnieniu w sferze motorycznej poznawczej dziecka – dodaje Jolanta Pomykacz, terapeuta w ZPS.

Największa przychodnia w mieście na co dzień jako jedyna w Tarnowie wykonuje świadczenia z zakresu rehabilitacji niemowląt. Z oferty skorzystać mogą także dzieci i młodzież. Doświadczony zespół terapeutów oferuje terapię w przypadku m.in.: wcześniactwa, wad postawy, zespołów obniżonego lub wzmożonego napięcia mięśniowego, skoliozy czy mózgowego porażenia dziecięcego.

Zabiegi umawiać można telefonicznie pod nr 14 63 24 225, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.

.