Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Informacja o przyjęciu oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zadanie dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do analizatora Advia Centaur wraz z dzierżawą analizatora zastępczego

Informacja o przyjęciu oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na zadanie dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do analizatora Advia Centaur wraz z dzierżawą analizatora zastępczego

Data ogłoszenia:

2014-02-18

Data ostatniej modyfikacji:

2014-02-18

Dokumenty:

L.p. Nazwa dokumentu Data publikacji
Format PDF
1. informacja o przyjęciu oferty wykonawcy 2014-02-18 Pobierz PDF