Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Badania ultrasonograficzne w ZPS

Od momentu komercjalizacji Zespół Przychodni Specjalistycznych zyskał  możliwość wykonywania  odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Oferta w zakresie prywatnej opieki medycznej jest systematycznie rozszerzana, przychodnia pozyskuje specjalistów z różnych dziedzin, którzy swoim doświadczeniem i umiejętnościami przyczyniają się do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.

W ostatnim czasie znacznemu uatrakcyjnieniu uległa oferta Zespołu Przychodni Specjalistycznych w zakresie ultrasonografii. Przyczynił się do tego zakup nowoczesnego aparatu USG TOSHIBA APRIO 400 z funkcją elastrografii i szerokim zakresem głowic liniowych do 18 MHz oraz zatrudnienie nowych lekarzy zajmujących się diagnostyką ultrasonograficzną. Dzięki temu ZPS w chwili obecnej oferuje szeroki panel diagnostyki w tym zakresie, która może być wykonana w bardzo krótkim czasie.

Odpłatnie wykonać można:
– USG tarczycy
– USG szyi (węzły chłonne, ślinianki)
– USG jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej
– USG układu moczowego (nerki, pęcherz, prostata)
– USG ortopedyczne (staw skokowy, kolanowy, łokciowy, promieniowo – nadgarstkowy, biodrowy, barkowy, zmiany pourazowe)
– USG piersi
– USG gałki ocznej i oczodołu
– USG ginekologiczne
– Przepływy tętnic i żył
– Echokardiografię
– Biopsje tarczycy.

Z elastografią wykonać można:
– USG tarczycy
– USG sutków
– USG struktur położonych powierzchownie
– USG tkanek miękkich.

Ultrasonografia jest obecnie rutynową diagnostyką obrazową zmian morfologicznych w wielu narządach i tkankach. Dzięki funkcji elastografii możliwa jest duża precyzja pozwalająca na między innymi trafniejsze wytypowanie do badań biopsyjnych najbardziej podejrzanych ognisk, co jest bardzo istotne w diagnostyce onkologicznej.Metoda ta wykorzystuje różnicę w twardości pomiędzy zdrową tkanką a zmianami chorobowymi.

O przydatności badań ultrasonograficznych decyduje praktycznie brak przeciwwskazań do ich wykonania, stosunkowo małe koszty, zwykle dość krótki czas trwania badania i pełne bezpieczeństwo pacjenta. W wielu chorobach badanie USG znacząco pomaga w prawidłowym ich rozpoznaniu i monitorowaniu, bez konieczności wykonywania innych, bardziej obciążających, droższych i trudniej dostępnych badań obrazowych.

Na badania USG umówić można się telefonicznie por nr 14 63 10 217 lub bezpośrednio w Rejestracji Działu Diagnostyki Medycznej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1 (III piętro), w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 19.00

USG z elastografią