Konkurs ofert na zlecenie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej: Neurologicznej, Opis badania EEG

19 grudnia 2013

Zarząd

Zespołu Przychodni Specjalistycznych
spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tarnowie,
ul. Marii Skłodowskiej- Curie 1

 

zwany dalej udzielającym zamówienia, działając na podstawie art. 26 – 27  Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z 2011 r. z późn. zm.)

ogłasza

 

konkurs ofert na zlecenie  udzielania  świadczeń opieki zdrowotnej

zaprasza

do składania ofert w celu  zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji i badań specjalistycznych przez lekarzy w Poradni:

 

Neurologicznej

 

Opis badania EEG

 

Umowy  o udzielanie wymienionych świadczeń  zawarte będą na okres:   1 styczeń  2014r. do   31 grudzień 2017r. Data 01.01.2014 roku jest datą rozpoczęcia udzielania świadczeń.

Z warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi można zapoznać się w siedzibie ZPS sp. z o.o. dział kadr (pok. 417) tel 146310216 od dnia 19 grudnia 2013 r. w godzinach 8.00 – 14.00

 

Oferty należy składać na udostępnionym formularzu w formie pisemnej w Sekretariacie Zespołu Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1  do dnia 30 grudnia 2013 r. do godz. 10.00, w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem „Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnych”.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 grudnia 2013r. g.11.00 w sali konferencyjnej Zespołu Przychodni Specjalistycznych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 1.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  lub przesunięcia terminu składania ofert.

Oferent może złożyć w toku postępowania konkursowego umotywowany protest do komisji konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Oferent może w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu wnieść do udzielającego zamówienia odwołanie dotyczące tego rozstrzygnięcia.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Przychodni Specjalistycznych  sp. z o.o. i na tablicy informacyjnej w siedzibie ZPS sp z o.o.  w dniu  grudnia 2013r.

 

 

Tarnów, dn. 19 grudnia  2013 roku

Zespół Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywa. W zakładce RODO znajdziesz pełną informacje na ten temat.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support