Zespół Przychodni Specjalistycznych SP ZOZ w Tarnowie.

Nowy specjalista w pracowni EMG

Doktor n. med. Żanna Pastuszak od marca będzie wykonywać badania w Pracowni EMG Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Tarnowie. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego współpracuje z kilkoma przychodniami i szpitalami z terenu województw mazowieckiego oraz łódzkiego, przeprowadzając badania elektroneurograficzne i elektromiograficzne stosowane w diagnostyce miedzy innymi zespołu cieśni nadgarstka, tężyczki, miastenii, polineuropatii, uszkodzeń nerwu strzałkowego i łokciowego.

Warto wspomnieć, że lek. Żanna Pastuszak stopień doktora nauk medycznych uzyskała w ubiegłym roku. Rozprawa doktorska pt. „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia mitoksantronem chorych na stwardnienie rozsiane” powstała pod okiem promotora, którym był prof. dr hab. n. med. Adam Stępień – kierownik Kliniki Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.