Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na prace techniczne w zakresie ortodoncji

13 grudnia 2013

                    ZPS-ONR-3321/01/2013

Tarnów, dnia 13 grudnia 2013 r.

 

Dotyczy: konkursu ofert na wykonywanie prac technicznych w zakresie ortodoncji.

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Czyniąc zadość obowiązkom określonym w art. 151 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. Udzielający zamówienia zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, w oparciu o kryterium określone w Szczegółowych warunkach konkursu ofert w sprawie zawarcia umowy na prace techniczne w zakresie ortodoncji, została wybrana oferta złożona przez:


Pracownie Protetyczną Beata Wierzbicka, ul. Cz. Miłosza 29,
33 – 100 Tarnów 

W postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w trybie konkursu ofert jedynym kryterium wyboru jest cena. Oferta złożona przez Przyjmującego zamówienie: Pracownia Protetyczna Beata Wierzbicka spełnia wszystkie formalne i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienia i jest ofertą korzystną cenowo.

 

 

Zespół Przychodni Specjalistyczych w Tarnowie
Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1
ul. Mostowa 6
33-100 Tarnów

NIP: 8733250820
REGON: 851800010

Wykonanie: Satis.net.pl . 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Czytanie treści Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support